Головна » Файли » Маляс Н. О.

Тема уроку : Правопорядок.
26.11.2014, 21:06

 

                                     Тема уроку : Правопорядок.

Мета: розглянути правопорядок , законність як важливі суспільно-правові явища , визначити зміст поняття правосвідомість ; стимулювати учнів до формування позитивної правосвідомості ; виховувати повагу до законів України.

Обладнання : картки із завданнями для самостійної роботи ,схеми , картки із завданнями для роботи в парах.

                                    Хід уроку

Намалюйте смайлик , який відповідає вашому настрою

 

І Актуалізація опорних знань

            Самостійна робота

                      І варіант

  1. Які з названих суб/єктів правовідносин  належать до юридичних осіб ?

1)Громадяни України; 2) організації ; 3) іноземці ; 4) підприємства ; 5) установи ; 6) особи без громадянства .

А  1, 4, 6

Б  2, 3, 6

            В  2, 4 , 6

            Г  1, 3, 5

2. Укажіть серед наведеного обєкти правовідносин.

1)Твори мистецтва ; 2) гроші ; 3) іноземець ; 4) честь і гідність людини ; 5) право укладати договір дарування ; 6) стихійне лихо , смерть.

А 2, 3, 6

Б 1,  4, 5

В 1, 2, 4

Г 3, 5, 6

 

 3. Порівняйте поняття , виділивши спільне і відмінне.

   Поняття

                спільне

                  Відмінне

Фізична особа

 

 

 

Юридична особа

 

 

 

4.Деліктоздатність – це                                                                                                                                                                             

5. Визначте та охарактеризуйте суб’єктів правовідносин , про які йдеться у правовій

нормі . Назвіть об’єкт цих правовідносин.

Цивільний кодекс України

Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення

1.Зобов’язанням є правовідносини , у якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно ,виконати роботу , надати послугу ,сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                     ІІ варіант

       1.  Які з названих суб/єктів правовідносин  належать до фізичних  осіб ?

1)  Громадяни України; 2) організації ; 3) іноземці ; 4) підприємства ; 5) установи ; 6) особи без громадянства .

            А  1, 3, 6

            Б  2, 4, 6

              В  2, 4 ,5

            Г  1, 3, 5

2   . Назвіть у  наведеному переліку юридичних фактів дії.

1)  укладення трудової угоди ; 2) народження дитини ; 3) створення комп’ютерної програми ; 4) повені ; 5) складення заповіту ; 6)  смерть людини.

А 1, 2, 4,

Б 2,  3, 6

В 1, 3, 5

Г 4, 5, 6

3.Порівняйте поняття , виділивши спільне і відмінне.

   Поняття

                спільне

                  Відмінне

Суб’єкти права

 

 

 

Суб’єкти правовідносин

 

 

4 Дієздатність – це …                                                                                                                                                          

5.  Визначте та охарактеризуйте суб’єктів правовідносин , про які йдеться у правовій

нормі . Назвіть об’єкт цих правовідносин.

                     Цивільний кодекс України

Стаття 1227. Право  на одержання сум заробітної плати , пенсії , стипендії, аліментів ,інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві.

1.  Сума заробітної плати , пенсії , стипендії ,аліментів , допомог у зв’язку з втратою тимчасової непрацездатності, відшкодувань у зв’язку із каліцтвом або іншим ушкодженням здоров/я  , інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві , але не були ним одержані за життя , передаються членам його сім/ї , а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

 

ІІ Вивчення нового матеріалу

 

Очікувані результати

Після опрацювання цієї теми  ви зможете:

-пояснювати , що таке суспільний порядок та чим він визначений ;

- давати визначення поняттю  дисципліна і пояснювати , яким чином вона забезпечується;

- давати визначення законності і називати її гарантії;

- формулювати і висловлювати свою думку з дискусійного питання;

- визначати як пов’язані правосвідомість і правова культура  особи.

 

Оцінюючи роль права в суспільному житті , правознавець С.Алєксєєв зауважив:

«Шлях у майбутнє , у нормальне громадянське суспільство лежить через право , через його возвеличення , його верховенство в усьому нашому житті , тобто через той інститут цивілізації , без якого неможливо подолати свавілля , більшовизм , божевілля влади.»

-Як ви вважаєте , чому автор висловлювання називає право «інститутом цивілізації»?

-Які негативні явища , на думку автора , може подолати право?

-За яких умов можна подолати ці негативні явища?

 

 

                              План

1.Поняття суспільного порядку та дисципліни , способи їх забезпечення

2.Правопорядок як складова суспільного порядку.

3.Поняття і гарантії законності

4.Поняття правосвідомості.

1. Суспільний порядок – це налагоджений стан суспільних відносин , урегульованих соціальними нормами. У підтримці суспільного порядку важлива роль належить нормам моралі ,громадським організаціям , звичаям , традиціям. Стан суспільного порядку значною мірою залежить від того , наскільки відповідально люди ставляться до виконання вимог соціальних норм . Встановлений порядок , дотримання якого є обов’язковим для всіх називають дисципліною. 

Дисципліна – це певні правила поведінки людей, що забезпечує  узгодженість їхніх дій у колективі , суспільному й державному житті .

Розрізняють кілька видів дисципліни : державна , партійна , трудова , технологічна , військова.  Так трудова дисципліна пов’язана із виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку . У 9 класі , вивчаючи тему « Твої права у трудових відносинах» ви частково познайомились із чинним трудовим законодавством . Піднесіть руки , хто пам’ятає загальні вимоги дисципліни трудового права (своєчасний прихід на роботу ,дотримання встановленої тривалості робочого дня ,  вчасне і точне виконання розпоряджень адміністрації ) Але ці норми не можуть повністю охопити всі сторони виробничого процесу , тому в трудовому законодавстві ще приділена значна увага дотриманню технологічної дисципліни (правила дотримання техніки безпеки)

  Про військову дисципліну ви мабуть неодноразово чули із ЗМІ та на уроках Захист Вітчизни  .Особливо тепер , коли на Сході нашої України іде неоголошена війна , надзвичайно важливим є дотримання військової дисципліни . Давайте назвемо основні вимоги військової дисципліни .(чітке виконання наказів командира)

 

    Державна дисципліна – це дотримання всіма організаціями і громадянами  встановленого державою порядку діяльності державних органів , підприємств і установ щодо виконання покладених на них обов’язків . Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановленого правопорядку.

 

Правопорядок – це система суспільних відносин , будь-яких інших дій , що мають правове значення у суспільстві відповідно до вимог норм права.

Правопорядок можна охарактеризувати як порядок , що забезпечує стабільність у суспільстві та соціальний прогрес. Роль правопорядку ми розглянемо із двох позицій : із погляду на інтереси держави і особистості. Для держави ця роль полягає в тому , що вона , керуючи суспільством і використовуючи різні методи (економ. , політ ,ідеолог.) , особливе місце відводить правовому врегулюванню суспільних відносин. Тобто держава видає закони , забезпечує їх виконання  і тим самим домагається правопорядку. Але давайте пригадаємо події Євромайдану

-. Які методи і засоби застосовували органи державної влади , для наведення правопорядку під час «революції гідності»?(побиття студентів ,незаконні арешти , ручні закони 16 січня , розстріли євромайданівців )Таке наведення правопорядку зазвичай відбувається у антидемократичних державах.

     Із позицій особистості правопорядок виступає в першу чергу як засіб захисту її прав і свобод. Він забезпечує охорону людини від свавілля державних органів влади та протиправних дій інших людей. Від стану правопорядку залежить реальність прав і свобод та рівень демократії. (події євро майдану)

-Яким чином євромайданівці намагались захистити свої права і свободи?

(спів гімну ,згуртованість , взаємодопомога , віра    

  1. Поняття  і гарантії законності

        Робота в групах

Опрацювання тексту підручника по абзацах

 

3.Поняття правосвідомості.

Правосвідомість – одна з форм суспільної свідомості , яка виражає ставлення до права. Кожна особа володіє правосвідомістю незалежно від того усвідомлює вона це чи ні. Адже кожна людина , яка живе у суспільстві , отримує інформацію про певну сторону правового життя. Отримавши цю інформацію , людина починає її аналізувати. На підставі цього у неї виробляється певна оцінка того чи іншого правового явища.. залежно від оцінки правових явищ з’являється певний мотив поведінки , людина вирішує , як їй діяти в тих чи інших умовах , пов’язаних із правовим явищем. Таким чином , у кожної людини формується правосвідомість.

(відеосюжет «народна люстрація»)

            Отже ,  закон про люстрацію.

Які події на вашу думку найбільше вплинули на прийняття такого рішення?(спроба влади розігнати  євро майдан ,січневі протистояння на Грушевського ,розстріл Небесної сотні)

Чому суспільство вимагало прийняття закону про люстрацію?

(щоб побороти корупцію  в органах влади)

Що найбільше вплинуло на прийняття закону про люстрацію ?

(постійні вимоги  народу про прийняття закону про люстрацію)

 

Отже , правосвідомість – це система ідей , уявлень , поглядів, почуттів , які виражають ставлення суспільства до чинного права або ситуацій , що пов’язані з правом . Правосвідомість   складається з трьох елементів:

Правові знання особа отримує , ознайомившись із правовою нормою;

Правові оцінки зіставлення норми права зі своїми власними цінностями;

Правові установки готовність особи до певних дій

.  Поняття правосвідомості тісно пов’язане з поняттям правової культури. Правова культура окремої особистості містить позитивну правосвідомість ( знання права та вміння застосовувати ці правові знання , повагу до права) та правомірну поведінку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(відео сюжет «народна люстрація в смітниках»)

Метод «Прес»

-Народна люстрація у сміттєвих баках : показник високої правової культури  чи нетерпимості суспільства ?

Я вважаю (висловіть свою думку) …

Тому що (наведіть причину цієї думки) …

Наприклад (наведіть факти)…

Отже , я вважаю (узагальніть свою думку) …

ІІІ Закріплення нових знань

Обговорення в загальному колі

«Культурною в правовому контексті не може вважатися особа , яка знає зміст законів , але використовує ці знання в протиправних цілях. Така особа ,  хоча й має певний рівень правосвідомості , позбавлена правової культури. Показником правової культури особи є її правова активність як вища форма правомірної поведінки . На відміну від держав із тоталітарним режимом , де бажаною є людина конформістської поведінки , а від активної намагаються позбутися , у державах із демократичним режимом потрібна особа активна , зацікавлена в реалізації правових норм і принципів у всіх сферах життєдіяльності суспільства .» (Українські юристи О.Бандурка та О.Скакун )

-Як автори пов’язують правосвідомість і правову культуру особи ?

- Який показник високого рівня правової культури вони визначають ?

-Чи погоджуєтесь ви з авторами? Чому?

 

На формування правової свідомості та правової культури особистості найбільше впливає правова освіта . Правова освіта покликана сприяти усвідомленому розумінню цінності прав і свобод людини , необхідності дотримуватись і поважати їх, нетерпимості до будь-яких порушень  прав і свобод  , а також уміння відстоювати свої права за допомогою усіх законних засобів .

 

Намалювати смайлик , який відповідає вашому настрою .

 

Домашнє завдання : опрацювати текс підручника ст..61-63 , запропонуйте заходи , які можуть сприяти забезпеченню в Україні законності і правопорядку.

Категорія: Маляс Н. О. | Додав: ХІКАРІ
Переглядів: 771 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar