Головна » Файли » Маляс Н. О.

Опис життєвого досвіду
26.11.2014, 21:03
 

 

  Життя ставить перед освітянами нові вимоги навчання і виховання наших дітей , а саме : формування нового покоління громадян України. Необхідними ознаками такого громадянина нашої держави повинна стати висока правова  культура , послідовні демократичні переконання , вміння легальними засобами захищати загальнолюдські цінності , брати активну участь у суспільному і державному житті.

        Відповідальність за виховання  нового покоління громадян покладена перш за все на вчителів суспільних  дисциплін , які повинні всебічно підготувати майбутнього випускника  до життя в сучасному політично і соціально неврівноваженому світі. Ми повинні прикласти максимум зусиль аби прищепити  дітям прагнення вчитись , аби в майбутньому молода людина змогла реалізувати себе як особистість, зробила вагомий внесок у громадську і державну справу.

           Певний досвід педагогічної діяльності  переконує , що потенціал учня може розкритися лише за умови емоційного і душевного добробуту , які сприяють розвитку самостійності , творчості , впевненості у собі , ініціативності. Саме тому  у своїй роботі на уроках і в позакласній роботі намагаюсь розвивати здібності учнів , активізувати їх навчальну діяльність, використовуючи та поєднуючи різні методи – традиційні і нетрадиційні.

         Основними завданнями  в своїй роботі у процесі вивчення курсу “Основи правознавства” вважаю : не тільки ознайомлення учнів із основами системи правових поглядів і переконань, основами Конституційного ладу  України , походженням, типами , формами держави  в тому числі й Української , а й формування навичок правомірної поведінки учнів , виховання переконання в необхідності суворого дотримання законів , непримиренності до протиправної поведінки , і , чи не найголовніше – навчити учнів діяти в  певних життєвих ситуаціях відповідно до норм права.

           Для досягнення цієї мети  апробовую поєднання традиційних методів навчання і виховання з елементами інноваційних технологій ,  запозичуючи елементи передового досвіду творчо працюючих педагогів району , області , свого педагогічного колективу.

         Досвід – це здобуток , який накопичується з роками. В процесі роботи я , як і інші мої колеги, пройшла  шлях від монологічного викладу матеріалу до діалогу з учнями та залучення їх до самостійної і творчої праці ; від настороженості і скептицизму щодо нетрадиційних уроків до більш активного застосування нових методик , використання яких , переконана, запобігає одноманітності проведення уроку, підвищує зацікавленість учнів у процесі засвоєння знань. Хоча  надмірне захоплення цими технологіями може бути шкідливим. Тому у своїй роботі намагаюсь комплексно поєднувати різні методики викладання предмета.

         Під час загального ознайомлення учнів із новим для них предметом та першими темами курсу “Основи правознавства” , використовую розповідь або міні-лекцію. Новий матеріал намагаюсь подавати блоками з поступовим закріпленням (запитання , завдання , бесіда) . Кращому засвоєнню матеріалу сприяє залучення зорової пам’яті учнів через використання схем і таблиць , які вміщені у підручнику , або готую їх як роздавальний матеріал , або під час роботи в групах така схема чи таблиця поступово складається учнями на дошці.

        Вивчаючи тему  “ Історичний розвиток Української держави” уже не один рік практикую використання хвилеподібної схеми ,зображеної на дошці . Так склалась історія українського народу , що його держава почергово то виникала , розвивалась , то занепадала. Це дуже легко схематично  зобразити на дошці .І хоча учні 9 класу вивчають історію України лише до ХХ ст. , але завдяки цій схемі , вони легко запам’ятають які держави в різні часи існували на території України та найвідоміші пам’ятки правової культури цих часів.

            Під час вивчення блоку курсу , присвяченого конституційним правам , свободам і обов’язкам людини і громадянина в Україні , а також основ Конституційного ладу та органів державної влади в Україні використовую роботу учнів з документами. Найчастіше опрацювання  документів , а це – нормативно-правові акти Конституції України, міжнародно-правові акти , які вміщені у підручнику або посібниках , застосовую на етапі вивчення нового матеріалу , хоча така робота може бути організована на будь-якому етапі уроку. Велике значення для успішного засвоєння знань з даних тем є використання таких методів , як термінологічна та цифрова розминка. Їх практикую на початку уроку з метою актуалізації знань і вмінь учнів набутих на попередніх уроках. Така розминка допомагає сконцентрувати увагу учнів та підготувати їх для подальшого оволодіння навчальним матеріалом.

         Важливим елементом глибокого засвоєння знань  в процесі вивчення окремих положень галузевих юридичних дисциплін, зокрема цивільного , земельного , трудового , сімейного, адміністративного права  та й інших тем , як на мою думку ,  є розв’язання  юридичних задач, а також аналіз певних юридичних ситуацій – як умовних , так і  реальних життєвих.

Ознайомлюючи учнів із  юридичними задачами , спочатку демонструю їм хід розв’язання  такої задачі , потім усім класом виконується розв’язок завдання на дошці , а в подальшому намагаюсь перейти до повністю самостійного виконання учнями пропонованих задач.

     Для вироблення навичок аналізу життєвих ситуацій пропоную учням обговорити ситуації ,  відомі їм із власного життєвого досвіду , із публікацій газет , матеріалів інших засобів масової інформації , з відомих  та популярних серед молоді художніх та документальних фільмів, з творів літератури та мистецтва. Часто  звертаюсь до обговорення ситуацій із  популярної телевізійної  передачі  “ Судові справи із  Ігорем  Годецьким.”

           Останнім часом все більше практикую проведення на уроці імітаційних та рольових ігор , здебільшого на уроках трудового , цивільного права  та інших. Учні охоче видають себе керівником підприємства , який приймає на роботу працівника, імітують процес проведення передвиборчої кампанії та самих виборів. Імітаційна гра не потребує багато часу і попередньої підготовки , тому її легше провести під час уроку. Чого не скажеш про рольову гру, яка вимагає заздалегідь ретельної підготовки.

      Найпопулярнішим   сьогодні , мабуть , для всіх педагогів  є використання методів групової роботи, які сприяють активізації навчальної діяльності всього класу  та  формують комунікативні  навички. На перших порах сама організовувала учнів у групи  , допомагала їм у роботі , але  маючи уже певний  досвід , діти самі   об’єднуються  у  групи . Це трохи економить  час уроку , відведений на групове опрацювання  завдання.

       Під час вивчення курсу широко використовую міжпредметні зв’язки , насамперед з історією, українською та всесвітньою літературою , географією.

        Правове виховання та вивчення  основ правознавства продовжую у позаурочний час. Цьому сприяють виховні та класні години, вечори на юридичну тематику ,  вікторини, конкурси , диспути , складання і розв’язування  кросвордів.

Спостерігаючи  певний за нашими  дітьми , хочу відмітити , що не  зважаючи на нестабільність, яка ще має місце в нашій державі , все-таки інтерес до навчання зростає , особливо до вивчення суспільних дисциплін. Старшокласники дорослішають і все більше усвідомлюють , що міцні правові знання  знадобляться їм у майбутньому : дозволять уникнути життєвих помилок  , навчать правильно  орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях. І хоча можливості наших сільських дітей  не можна прирівняти із міськими ( не має доступу до бібліотечних фондів , не має класу  з поглибленим вивченням предмета ,  часткова  фізична нагрузка сільськогосподарською працею) та завоювання призових місць на районних олімпіадах свідчать про те , що і в  нас діти наполегливо оволодівають знаннями , працюють самостійно і творчо, впевнено крокують до своєї мети і досягають її .  Бачачи , яких висот досягають наші  учні , мабуть , саме тоді  кожен вчитель відчуває  задоволення своєю роботою . А вдячність своїх колишніх вихованців – це найбільша нагорода для вчителя.

 

Категорія: Маляс Н. О. | Додав: ХІКАРІ
Переглядів: 68 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar